NAZORG

PIERCINGS

Tijdens de genezing:

 

Een piercing is een wondje en het is belangrijk om er tijdens de genezing goed voor te zorgen. Gelukkig is het niet heel moeilijk en voorkom je de meeste problemen door om de volgende punten te letten:

 • Blijf er met je handen van af! De simpelste en belangrijkste regel tijdens de genezing is er absoluut met de handen van af te blijven. Via de handen worden namelijk bacteriën en virussen verspreid die voor een ontsteking kunnen zorgen

 • NIET draaien om het los te houden! Hiermee loop je naast het risico op een ontsteking het risico op irritaties en vuil in de wond. Er valt niets bij te winnen, je piercing KAN NIET VASTGROEIEN dus gewoon met rust laten.

 • Slaap niet op de piercing. Via je kussen loop je dan het risico op een ontsteking. Verder kan de druk voor irritaties zorgen en kan de piercing scheefgroeien. Dat laatste doet niet altijd pijn maar is wel permanent

 • Verwijder het sieraad nooit zelf, ook niet wanneer de piercing geïrriteerd of ontstoken is. Neem wanneer je het sieraad wilt verwijderen contact op met de piercer.

 • Zorg dat er tijdens de genezing geen strakke of vuile kleding over de piercing gedragen wordt.

 • Maak de piercing na het douchen voorzichtig droog door met een keukenpapier of gaasje te deppen. Wees voorzichtig maar maak het wel goed droog. Pas op dat de natte haren

 • Gebruik geen middelen zoals sterilon, alcohol, betadine etc.

 • Pas ook op met crèmes, lotions en make up. De rest van je lichaam kan je natuurlijk gewoon doen wat je altijd doet maar de plek van de piercing vrij houden van dit soort producten. De vuistregel is: als je het niet in je oog stopt, stop het ook niet op de piercing.

 • De eerste 8 weken in ieder geval niet gaan zwemmen. Stromend water zoals douche of regen kan niet zoveel kwaad (maak het naderhand wel goed droog natuurlijk) maar in stilstaand water kunnen allerlei bacteriën en chemicaliën zitten die voor ontstekingen en complicaties kunnen zorgen. Ook na de eerste 8 weken blijft stilstaand water een risico, let dus altijd goed op of de piercing niet geïrriteerd is of recent gebloed heeft. Maak het naderhand altijd schoon met steriele zoutoplossing.

 

Wanneer je tijdens de genezing problemen ervaart of een piercing gaat ineens weer irriteren controleer bovenstaande punten nog eens. Tijdens de gehele genezingsperiode is het namelijk belangrijk om op bovenstaande punten te letten.

 

Nazorg

 

Body piercing (oor, buitenkant neus, buitenkant lip, navel, tepel, wenkbrauw, etc)

 

 • Doe de na zorg 2 keer per dag (1 keer ’s morgens en 1 keer ’s avonds) en een van die momenten kan je combineren met het douchen.

 • Was van tevoren goed je handen.

 • Gebruik voor de nazorg een steriele zoutoplossing. Spuit een klein beetje op een schoon keukenpapiertje of gaasje, of spuit deze direct op de piercing en week de plek van de piercing hiermee een paar minuten in.

 • Laat korstjes zacht worden tot deze helemaal los komen.

 • Veeg met een gaasje of schoon keukenpapier het losgeweekte korstje weg en dep de piercing voorzichtig droog.

 • Krijg je korstjes niet met de minimale kracht weggeveegd dan kan je deze of langer laten weken in de zoutoplossing of laten zitten tot te volgende keer.

 • Verder de piercing rust geven en er van af blijven.

 • Na het douchen de piercing drogen met keukenpapier of een gaasje en niet je handdoek. Pas ook op dat je natte haren er niet overheen hangen.

 

Binnenkant neus (binnenkant neusvleugel, septum)

 

 • De binnenkant van de neus zo veel mogelijk met rust laten. Zoutoplossing is veilig om aan de binnenkant van de neus te gebruiken maar doe de nazorg alleen wanneer het nodig is en in ieder geval niet meer dan 1 keer per dag.

 • Maak het sieraad zelf schoon door een steriele zoutoplossing op een wattenstaafje te spuiten en daarmee het korstje op het sieraad in te weken tot het korstje helemaal zacht geworden is en los komt.

 • Veeg het korstje weg.

 • Gebruik nooit iets anders als zoutoplossing in de binnenkant van je neus. Gebruik geen zeep, sterilon, alcohol, etc.

 

Orale piercings (tong, smiley, binnenkant lip, etc)

 

 • Hou je orale hygiëne goed in de gaten, poets 3 keer per dag je tanden en spoel 2 keer met een mondwater dat geen alcohol bevat of spoel desgewenst met een mondwater dat chloorhexidine bevat.

 • Vermijd pittig eten, zuivel en zuur eten.

 • Alcohol en roken zorgt voor een langere genezingsduur en kan complicaties geven.

 • vermijd zoenen en onbeschermde orale seks.

 • Piercings in de mond zoals tong en lip piercings zwellen vaak heel veel na het zetten. Dat is normaal en trekt vaak ook weer snel weg dus schrik daar niet teveel van.

 • Laat tong en lip piercings altijd tijdig downsizen naar een korter staafje. Je piercer geeft je hierover instructies.

 

Intiem piercings

 

 • Schoonmaken gaat volgens dezelfde principes als bij andere piercings, gebruik alleen zoutoplossing, laat de piercing weken en veeg losgeweekte korstjes weg. Gebruik geen zeep of andere agressieve middelen.

 • Intiem piercings kunnen nabloeden. Dat is normaal en hoef je niet van te schrikken, bereid je er wel goed op voor! Dat doe je door de eerste weken een inlegkruisje in je ondergoed te dragen. Voor mannen is het comfortabeler om incontinentieluiers te halen, die sluiten veel beter op de anatomie van de man.

 • Bij Prins Alberts, reverse PA’s, apadravya’s en ampallangs kun je de eerste 3 dagen flink bloeden. Wikkel gaas om de plek van de piercing en draag daaroverheen een nitril handschoen om doorlekken te voorkomen.

 • De eerste weken na het zetten van een intiem piercing is het beter om even geen seks te hebben. De plek is gevoelig en het langere sieraad voor tijdens de genezing is niet comfortabel. Wanneer je weer seks wilt hebben is het verstandig om voorzichtig te zijn en te stoppen wanneer je voelt dat het pijn doet. De GEHELE GENEZINGSPERIODE is het belangrijk om dat veilig te doen, ook met een vaste partner. Gebruik dus een condoom, beflapje of andere barrières om de plek van de piercing vrij te houden van vreemde lichaamsvloeistoffen.

Gemiddelde genezingstijden van piercings:

Oorlel

Kraakbeen oor

Neusvleugels en -tussenschot

Lip

Wenkbrauw

Earl

Tong

Navel

Tepel

Fourchette

Clitoriskapje

Binnenste schaamlip

Buitenste schaamlip

Frenum / dolphin

Voorhuid

Hafada

Dydoe / pubis

Guiche

Ampallang

Prince albert

6 - 9 weken

3 - 9 maanden

7 - 9 weken

7 - 9 weken

6 - 8 weken

9 - 12 weken

4 - 6 weken

6 - 9 maanden

3 - 9 maanden

3 - 9 maanden

4 - 6 weken

4 - 6 weken

4 - 6 weken

6 - 8 weken

6 - 8 weken

6 - 8 weken

3 - 6 maanden

3 - 6 maanden

3 - 6 maanden

4 - 6 weken

NAZORG

TATTOO'S

De genezingstijd van een tatoeage duurt ongeveer tussen de 2 en 4 weken. Algemene gezondheid en lichamelijke conditie spelen hierbij een rol.

Tijdens het genezingsproces kan de tatoeage gaan jeuken. Krab niet aan de tatoeage. Dat kan ontstekingen veroorzaken. Persoonlijke hygiëne is tijdens de genezingstijd van de tatoeage absoluut noodzakelijk. Direct na het tatoeëren wordt de getatoeëerde plek afgedekt met transparante folie. Verwijder de folie pas na minimaal 2 uur en behandel de wond zoals hieronder beschreven.

 

 • raak de tatoeage zo min mogelijk aan met de handen 

 • was de getatoeëerde plek driemaal daags met een milde, ongeparfumeerde zeep totdat de wond geheel genezen is

 • dep de wond na het wassen voorzichtig droog met een schone handdoek of een tissue

 • smeer een dun laagje van de tattoo aftercare crème op de wond; smeer geen andere zalf of crème op de wond

 • druppel geen wonddesinfectiemiddelen zoals Sterilon of Betadine op de wond

 • draag geen pleisters of verband op de wond 

 • draag geen strakke of vuile kleding op de wond tijdens het genezingsproces.

 • vermijd tijdens het genezingsproces contact met zwemwater (chloorwater, bubbelbaden, natuurwater, zeewater) en maak tevens geen gebruik van sauna, bad, of stoombad

 • stel de getatoeëerde plek niet bloot aan de zon of zonnebank (ook niet met een zonnebrandmiddel).

 • gebruik na de genezingstijd op de tatoeage altijd een hoge beschermingsfactor tijdens het zonnen (minimaal factor 30)

 

AFTER CARE

PIERCINGS

Aftercare & general information

 

Important during healing:

 

A piercing is a wound and it is important to take good care of it during healing. Fortunately, it is not very difficult and you can avoid most problems by paying attention to the following points:

 

 • Don't touch it! The simplest and most important rule during healing is to keep your hands off it. Bacteria and viruses are spread from the hands to your piercing and can cause inflammation.

 • DO NOT turn to keep it loose! In addition to the risk of inflammation, you run the risk of irritation and getting dirt in the wound. There is nothing to gain, your piercing CANNOT GROW INTO YOUR SKIN so just leave it alone.

 • Don't sleep on the piercing. You run the risk of inflammation through your pillow. Furthermore, the pressure can cause irritation and the piercing can grow crooked. The latter does not always hurt, but it is permanent.

 • Never remove the jewelry yourself, even if the piercing is irritated or infected. Please contact the piercer if you want to remove the jewelry.

 • Make sure that no tight or dirty clothing is worn over the piercing during healing.

 • After showering, carefully dry the piercing by dabbing with kitchen paper or gauze. Be careful but dry it well. Beware of the wet hair too.

 • Do not use substances such as sterilon, alcohol, betadine, etc.

 • Also be careful with creams, lotions and make up. You can of course use these products on the rest of your body as you always do, but keep the area of ​​the piercing free from these types of products. The rule of thumb is, if you don't put it in your eye, don't put it on the piercing.

 • Do not go swimming for at least the first 8 weeks. Running water such as a shower or rain won’t do much harm (clean and dry afterwards of course) but standing water can contain all kinds of bacteria and chemicals that can cause inflammation and complications. Even after the first 8 weeks, standing water remains a risk, so always pay attention to whether the piercing is not irritated or has recently bled. Always clean it afterwards with sterile saline.

 

If you experience problems during healing or if a piercing suddenly irritates again, check the above points again. During the entire healing period it is important to pay attention to the above points.

 

 

Aftercare:

 

Body piercing (ear, outside nose, outside lip, navel, nipple, eyebrow, etc)

 

 • After care is best done twice a day (once in the morning and once in the evening) and you can combine one of those moments with your daily shower.

 • Wash your hands well beforehand.

 • Only use sterile saline solution for aftercare. Spray a little on a clean kitchen paper or gauze, or spray it directly on the piercing and soak the area of ​​the piercing for a few minutes.

 • Let crusts soften until they come off completely.

 • Wipe away the soaked crust with gauze or clean kitchen paper and pat the piercing dry carefully.

 • If you can’t get scabs wiped away with the minimum force, you can either let them soak in the saline solution for longer or leave them on until the next time.

 • During the rest of the day, give the piercing as much rest as possible and leave it alone.

 • After showering, dry the piercing with kitchen paper or gauze and not your towel. Also be careful not to let your wet hair hang over it.

 

Inside nose (inside nostril, septum)

 

 • Leave the inside of the nose alone as much as possible. Saline solution is safe to use on the inside of the nose but only do the aftercare when necessary and in any case no more than once a day.

 • Clean the jewelry on the inside of the nose by spraying a sterile saline solution on a cotton swab and soaking the crust on the jewelry until the crust has become completely soft and comes loose.

 • Wipe away the crust.

 • Never use anything other than sterile saline solution in the inside of your nose. Do not use soap, sterilon, alcohol, etc.

 

 

Oral piercings (tongue, smiley, inner lip, etc)

 

 • Keep a close eye on your oral hygiene, brush your teeth 3 times a day and rinse twice with a mouthwash that does not contain alcohol or, if desired, rinse with a mouthwash that contains chlorhexidine.

 • Avoid spicy, dairy and acidic foods.

 • Alcohol and smoking ensure a longer healing time and can cause complications.

 • avoid kissing and unprotected oral sex.

 • Piercings in the mouth such as tongue and lip piercings often swell a lot after insertion. That is normal and often quickly disappears, so don't be alarmed too much.

 • Always let tongue and lip piercings downsize to a shorter bar in time. Your piercer will give you instructions about this.

 

 

Intimate piercings

 

 • Cleaning is done according to the same principles as with other piercings, use only saline solution, soak the piercing and wipe away any loose crusts. Do not use soap or other aggressive agents.

 • Intimate piercings can bleed afterwards. That is normal so prepare yourself well! Wear a panty liner in your underwear for the first few weeks. For men it is more comfortable to get incontinence diapers for men, which fit the anatomy of the man much better. Change these regurlarly

 • Prince Alberts, reverse PAs, apadravyas and ampallangs can bleed heavily for the first 3 days. Wrap gauze around the piercing area and wear a nitrile glove over it to prevent leakage. Continue to wear an incontinence diaper for men until there is no more bleeding for a few days.

 • The first weeks after getting an intimate piercing it is better not to have sex for a while. The spot is sensitive and the longer piece of jewelry for healing will not be comfortable. When you want to have sex again, it is wise to be careful and stop when you feel it hurt. During the WHOLE HEALING PERIOD it is important to do this safely, even with a steady partner. So use a condom, dental dam or other barriers to keep the piercing site free of foreign body fluids.

Average healing periods of piercings:

Ear lobe

Cartilage of the ear

Nose (nostrils and septum)

Lip

Eyebrow

Earl

Tongue

Belly button

Nipple

Fourchette

Clitoral hood

Inner labia

Outer labia

Frenum / dolphin

Foreskin

Hafada

Dydoe / pubis

Guiche

Ampallang

Prince Albert

6 - 9 weeks

3 - 9 months

7 - 9 weeks

7 - 9 weeks

6 - 8 weeks

9 - 12 weeks

4 - 6 weeks

6 - 9 months

3 - 9 months

3 - 9 months

4 - 6 weeks

4 - 6 weeks

4 - 6 weeks

6 - 8 weeks

6 - 8 weeks

6 - 8 weeks

3 - 6 months

3 - 6 months

3 - 6 months

4 - 6 weeks

AFTER CARE

TATTOO'S

The healing time of a tattoo usually takes between 2 and 4 weeks. General health and physical condition of course play a part in the healing process. 

During the healing process a tattoo might start to itch. Do not scratch because that could cause infection. Personal hygiene is absolutely necessary during the healing time. Directly after tattooing the tattoo tattoo will be wrapped or covered in plastic foil. Remove the foil after 2 uur, not earlier and start treating the wound as described below. 

 

 • avoid touching the tattoo with your hands

 • wash the tattoo 3 times daily with mild, unscented soap until the wound has fully healed

 • carefully dab the wound carefully with a tissue or a clean towel

 • apply a thin layer of aftercare cream on the wound; do not use any other ointment or cream

 • do not drip any wound disinfectants like Sterilon® or Betadine® on the wound

 • do not apply plasters or bandages on the wound

 • do not wear tight or dirty clothes on the wound during the entire healing process

 • avoid contact with swimming water (chlorine water, bubble baths, natural waters, sea water) and also do not take a sauna, a bath or steam bath

 • do not expose the tattooed spot to sunlight or a tanning bed/device (not even with sun cream)

 • use a high protection sun cream (minimum factor 30) during sun bathing or long periods of sun exposure