NAZORG

TATTOO'S

De genezingstijd van een tatoeage duurt ongeveer tussen de 2 en 4 weken. Algemene gezondheid en lichamelijke conditie spelen hierbij een rol.

Tijdens het genezingsproces kan de tatoeage gaan jeuken. Krab niet aan de tatoeage. Dat kan ontstekingen veroorzaken. Persoonlijke hygiëne is tijdens de genezingstijd van de tatoeage absoluut noodzakelijk. Direct na het tatoeëren wordt de getatoeëerde plek afgedekt met transparante folie. Verwijder de folie pas na minimaal 2 uur en behandel de wond zoals hieronder beschreven.

 

 • raak de tatoeage zo min mogelijk aan met de handen 

 • was de getatoeëerde plek driemaal daags met een milde, ongeparfumeerde zeep totdat de wond geheel genezen is

 • dep de wond na het wassen voorzichtig droog met een schone handdoek of een tissue

 • smeer een dun laagje van de tattoo aftercare crème op de wond; smeer geen andere zalf of crème op de wond

 • druppel geen wonddesinfectiemiddelen zoals Sterilon of Betadine op de wond

 • draag geen pleisters of verband op de wond 

 • draag geen strakke of vuile kleding op de wond tijdens het genezingsproces.

 • vermijd tijdens het genezingsproces contact met zwemwater (chloorwater, bubbelbaden, natuurwater, zeewater) en maak tevens geen gebruik van sauna, bad, of stoombad

 • stel de getatoeëerde plek niet bloot aan de zon of zonnebank (ook niet met een zonnebrandmiddel).

 • gebruik na de genezingstijd op de tatoeage altijd een hoge beschermingsfactor tijdens het zonnen (minimaal factor 30)

PIERCINGS

De genezingstijd van een piercing verschilt per piercing en kan ook per persoon verschillen. Algemene gezondheid en lichamelijke conditie spelen hierbij een rol. Persoonlijke hygiëne is tijdens de genezingstijd van de piercing absoluut noodzakelijk. Direct na het piercen kan de gepiercete plek rood worden en flink opzwellen. Als je een te klein ringetje of een te kort staafje hebt laten zetten is er een grotere kans op infecties en complicaties. Gedurende de genezingstijd moet het ringetje of staafje voortdurend ruimte hebben en niet te strak of te los zitten. De piercing moet worden beschouwd als een wond en ook zodanig behandeld worden. Voor een zo goed en vlot mogelijke genezing moeten de volgende regels in acht genomen worden.

 

 • raak de piercing zo min mogelijk aan met de handen

 • was de omgeving van de wond twee maal per dag met een milde ongeparfumeerde zeep totdat de wond geheel genezen is

 • dep de omgeving van de wond na het wassen met een schone handdoek of een tissue droog

 • houd de piercing na het wassen zoveel mogelijk droog

 • smeer geen zalf, vaseline of iets dergelijks op de wond

 • druppel geen wonddesinfectiemiddelen zoals Sterilon® of Betadine® op de wond

 • draag geen pleisters over de piercing, behalve kortdurende indien nodig tijdens sportactiviteiten

 • draag bij een bodypiercing (bijv. tepel of navelpiercing etc.) geen strakke of vuile kleding

 • vermijd tijdens het genezingsproces contact met zwemwater (chloorzwembaden, bubbelbaden, natuurlijk zwemwater) en maak tevens geen gebruik van een stoombad

 • verwijder nooit zelf het sieraad. Neem bij extreme roodheid, zwelling, bloeding, pussen, kleurverandering, uitgroei- of afstotingsverschijnselen van de wond of bij pijn altijd contact op met de huisarts.

 

Specifieke nazorginstructies voor orale piercings:

 • een tong- of lippiercing (of andere piercing in de mond) verdient extra aandacht na eten, drinken en roken en na elk ander oraal contact. Poets geregeld de tanden (de mond plaquevrij houden met bijv. een tandpasta op basis van een zoutoplossing) en spoel zo nodig met mondwater op basis van een chloorhexidineoplossing

 • vermijd kussen of ander soort oraal contact gedurende het genezingsproces

 

Specifieke nazorginstructies voor genitale piercings:

 • geslachtspiercings rond de urinebuis hebben extra zorg nodig. Zeep in de urinebuis kan een blaasontsteking veroorzaken. Door ongeveer een uur voor het schoonmaken van de piercing een glas water te drinken worden zeepresten na het wassen sneller uitgeplast

 • piercings in de geslachtsdelen moeten tijdens seksuele gemeenschap beschermd worden met een extra stevig condoom (bijv. een condoom voor anale seks) of een beflapje. Bij voorkeur geen geslachtsgemeenschap.

Gemiddelde genezingstijden van piercings:

Oorlel

Kraakbeen oor

Neusvleugels en -tussenschot

Lip

Wenkbrauw

Earl

Tong

Navel

Tepel

Fourchette

Clitoriskapje

Binnenste schaamlip

Buitenste schaamlip

Frenum / dolphin

Voorhuid

Hafada

Dydoe / pubis

Guiche

Ampallang

Prince albert

6 - 9 weken

3 - 9 maanden

7 - 9 weken

7 - 9 weken

6 - 8 weken

9 - 12 weken

4 - 6 weken

6 - 9 maanden

3 - 9 maanden

3 - 9 maanden

4 - 6 weken

4 - 6 weken

4 - 6 weken

6 - 8 weken

6 - 8 weken

6 - 8 weken

3 - 6 maanden

3 - 6 maanden

3 - 6 maanden

4 - 6 weken

 

AFTER CARE

TATTOOS

The healing time of a tattoo usually takes between 2 and 4 weeks. General health and physical condition of course play a part in the healing process. 

During the healing process a tattoo might start to itch. Do not scratch because that could cause infection. Personal hygiene is absolutely necessary during the healing time. Directly after tattooing the tattoo tattoo will be wrapped or covered in plastic foil. Remove the foil after 2 uur, not earlier and start treating the wound as described below. 

 

 • avoid touching the tattoo with your hands

 • wash the tattoo 3 times daily with mild, unscented soap until the wound has fully healed

 • carefully dab the wound carefully with a tissue or a clean towel

 • apply a thin layer of aftercare cream on the wound; do not use any other ointment or cream

 • do not drip any wound disinfectants like Sterilon® or Betadine® on the wound

 • do not apply plasters or bandages on the wound

 • do not wear tight or dirty clothes on the wound during the entire healing process

 • avoid contact with swimming water (chlorine water, bubble baths, natural waters, sea water) and also do not take a sauna, a bath or steam bath

 • do not expose the tattooed spot to sunlight or a tanning bed/device (not even with sun cream)

 • use a high protection sun cream (minimum factor 30) during sun bathing or long periods of sun exposure

PIERCINGS

The healing time of a piercing varies per piercing and might also vary per person. General health and physical condition of course play a part in the healing process. Personal hygiene is absolutely necessary during the healing time. Directly after the piercing the pierced spot might become red and swell. If you have had a small ring or a short rod pierced, the chance of infection and complications is bigger. During the entire healing time the ring or rod needs moving space at all times and cannot be too tight or too loose. The piercing must be considered to be a wound and must be treated as such. For a good and swift healing below mentioned instructions must be followed.

 

 • avoid touching the piercing with your hands as much as possible

 • wash the wound area twice a day with mild, unscented soap until the wound has fully healed

 • carefully dab the wound carefully with a tissue or a clean towel

 • keep the piercing as dry as possible after washing

 • do not apply cream, vaseline or something like that on the wound

 • do not drip any wound disinfectants like Sterilon® or Betadine® on the wound

 • do not apply any plasters on the pierced spot except for a short period during sporting activities if necessary

 • do not wear tight or dirty clothes over the pierced spot in case of a body piercing (f.e. nipple or bellybutton piercing)

 • avoid contact with swimming water (chlorine water, bubble baths, natural swimming waters) and also do not take a steam bath

 • never remove jewelry yourself. In case of extreme red coloring, swelling, bleeding, puss, color change, sgns of outgrowth or repulsion or pain, contact your doctor.

 

Specific after care instructions for oral piercings: 

 • a tongue or lip piercing (or other piercing in the mouth) needs special attention after eating, drinking, smoking and any other oral contact

 • brush your teeth regularly (keep your mouth free of plaque with salt based tooth paste) and flush if necessary with chlorhexidine solution based mouth water

 • avoid kissing or any other oral contact during the entire healing process

Specific after care instructions for genital piercings:

 • sex/genital piercings around the urethra need extra care. Soap inside the urethra could cause a blather infection. By drinking a glass of water about one hour before cleaning the piercing, the soap rests will be peed out sooner

 • piercings in the genitals must be protected by a extra strong condom during sex (for example a condom for anal sex) or a dental dam. It's preferred though not to have intercourse.

Average healing periods of piercings:

Ear lobe

Cartilage of the ear

Nose (nostrils and septum)

Lip

Eyebrow

Earl

Tongue

Belly button

Nipple

Fourchette

Clitoral hood

Inner labia

Outer labia

Frenum / dolphin

Foreskin

Hafada

Dydoe / pubis

Guiche

Ampallang

Prince Albert

6 - 9 weeks

3 - 9 months

7 - 9 weeks

7 - 9 weeks

6 - 8 weeks

9 - 12 weeks

4 - 6 weeks

6 - 9 months

3 - 9 months

3 - 9 months

4 - 6 weeks

4 - 6 weeks

4 - 6 weeks

6 - 8 weeks

6 - 8 weeks

6 - 8 weeks

3 - 6 months

3 - 6 months

3 - 6 months

4 - 6 weeks

Koko-Loko Tattoo & Piercing

Vriesestraat 166

3311 NS Dordrecht

Nederland

Email: koko@koko-loko.nl

Kvk nr: 24459439

BTW nr: NL001345514B24

Openingstijden:

Ma t/m Zo: Alleen op afspraak

i.v.m. de covid-19 pandemie werken we momenteel uitsluitend op afspraak. Je kunt een afspraak maken door het contact formulier voor een tattoo in te vullen of op de link voor direct een piercing afspraak te klikken

 • Facebook App Icon